News

Ny undersøgelse: Udledning af drivhusgas markant lavere for opdrætsfisk

2020.12.17

World Resources Institute har i en ny undersøgelse slået fast, at målt på drivhusgasemissioner (CO2, metan, lattergas mfl.) per gram protein, ligger fisk i den absolut laveste ende.

Som man kan se på grafikken indplaceres fisk langt under andre animalske proteiner, og er, med undtagelse af æg, den eneste af sin slags, der lander i den lave kategori. Værd at bemærke er også, at fisk ligger under flere af de vegetabilske proteiner, og at produktion af både soja og nødder bevirker en højere udledning af drivhusgasser end fisk.

I undersøgelsen har World Resources Institute kun set på data fra akvakulturen. De vurderer dog, at emissionerne fra opdrætsfisk og vildtfangede fisk er på nogenlunde samme niveau.

Læs mere om undersøgelsen her. 

Grafikken fra World Resources Institute

Card