News

Ny teori om fiskebestandes udvikling og fiskeriets betydning

2019.10.30

Der er lanceret en ny teori til modellering af fiskebestande og fiskesamfund, skriver DTU Aqua. Teorien omhandler, hvordan man kan beskrive fiskebestandes demografi, fiskesamfunds struktur og fiskenes evolutionære økologi, dvs. deres tilpasning til omgivelserne. DTU-professor Ken H. Andersen har formidlet teorien, fordi han mener, at fiskeriforvaltningen står over for flere udfordringer. Han siger bl.a., at der er et stort behov for modeller, der kan bruges i forvaltningen af bestande, man kun har begrænset data for, samt modeller til at beregne, hvad fiskeri betyder for fiskenes udvikling.

Hvor fiskebestande traditionelt beskrives ud fra mængden af fisk i forskellige aldersgrupper, tager den nye teori i stedet udgangspunkt i fiskenes størrelse. Teorien viser bl.a., hvordan fiskeri efter både store og små arter har indflydelse på forekomsten af den anden. Den er også blevet brugt til at beregne fiskeriets betydning for fiskenes evolutionære udvikling, hvor meget en fiskebestand kan fiskes, og hvor hurtigt bestanden kan komme sig, hvis den er blevet overfisket.

 

Læs hele artiklen fra DTU Aqua her.