News

Ny strategi for grønne proteiner til dyr og mennesker

2023.12.11

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri offentliggjorde den 8. december regeringens plan for grønne proteiner til både dyr og mennesker. Målet er, at Danmark i 2030 skal producere flere kvalitetsrige grønne proteiner til både foder og fødevarer for at støtte regeringens vision.

Øget produktion af grønne proteiner skal mindske vores behov for importeret foder som soja og samtidig støtte skiftet mod en mere plantebaseret fødevaresektor. Der er en stigende global efterspørgsel efter proteinkilder, hvilket kan være en fordel for danske virksomheder.

Marine Ingredients Denmark ser positivt på regeringens fokus på udvikling af proteiner og nye proteinkilder, der kan bruges i både foder og fødevarer. Denne udvikling skaber ikke kun arbejdspladser, men imødekommer også den voksende globale efterspørgsel efter sunde fødevarer.

Strategien fremhæver marine ingredienser som tang og muslinger, hvilket Marine Ingredients Denmark glæder sig over. Et større fokus på akvakultur kan bidrage til bæredygtige fødevaresystemer, som også anbefales af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Inden for akvakultur er fiskemel og fiskeolie særligt vigtige marine ingredienser. En undersøgelse fra FAO viser, at omkring 75 % af verdens fiskemel og fiskeolie anvendes til akvakultur på grund af det høje proteinindhold og essentielle omega-3 fedtsyrer.

Selvom der forskes betydeligt i at udvikle alternative foderingredienser, forbliver fiskemel og fiskeolie blandt de mest næringsrige og letfordøjelige ingredienser for opdrættede fisk ifølge undersøgelsen. Tilgængeligheden af alternativer er stadig begrænset, hvilket indikerer forventet øget efterspørgsel af fiskemel og fiskeolie i det kommende årti.

Marine Ingredients Denmark støtter også regeringens fokus på anvendelsen af rester og sidestrømme til proteinkilder. Danske fiskemel- og fiskeolieproducenter har stor erfaring med at bruge rest og sidestrømme fra konsumfiskeindustrien, hvor de udgør omkring 40 % af råmaterialerne. Anvendelsen af rest og sidestrømme er derfor vigtige for at opnå en cirkulær økonomi og effektiv ressourceanvendelse.

Endelig er det værd at bemærke, at forskellige proteinkilder har forskellige klimapåvirkninger. Data fra GFLI Databasen fra juli 2019 viser, at danske producenter kun udleder hhv. 1,2 og 1,3 kg CO2 for hvert kg fiskemel og fiskeolie. Dette er markant lavere end andre bredt tilgængelige ingredienser som sojamel og sojaolie (hhv. 4 og 5,1 udledt kg CO2 pr. kg produktion) samt rapsmel og rapsolie (hhv. 1,2 og 2,1 udledt kg CO2 pr. kg produktion).

Læs hele strategien her: Strategi for grønne proteiner