News

Ny rekord i dansk fødevareeksport i 2023: Fisk spiller fortsat en vigtig rolle

2024.4.30

Ifølge opgørelser fra Landbrug & Fødevarer bragte fødevareklyngen sidste år rekordmange penge hjem til Danmark i eksportindtægter. I 2023 nåede den samlede vareeksport 199,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 2,6 mia. kr. fra året før. Dette indikerer en stor efterspørgsel på danske fødevare- og agroindustriprodukter i udlandet.

Blandt de største eksportvaregrupper i 2023 er fisk og skaldyr, som i 2023 blev eksporteret for en værdi af 29,6 mia. kr., kun overgået af grisekød. Fisk og skaldyr har konsekvent været den andenstørste eksportvaregruppe i Danmark.

Selvom halvdelen af fødevareklyngens produktkategorier oplevede vækst i 2023, faldt eksportværdien af fisk og skaldyr med 0,4 mia. kr. sammenlignet med året før.

Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark, kommenterer: ”At fisk og skaldyr fortsat er den andenstørste eksportvaregruppe i Danmark, viser, at der er stor global efterspørgsel efter mad fra havet. Betydningen af forarbejdningssektoren kan ikke understreges nok, da den udgør en afgørende forbindelse mellem fiskere, akvakultur og forbrugere. Desværre ser vi presserende faktorer som forurening af havmiljøet og manglende overholdelse af internationale samarbejdsaftaler inden for fiskeriet – beslutningstagerne bør være opmærksomme på disse, da det ellers kan true Danmarks vigtigste eksportsektorer.”

Vi er i Marine Ingredients Denmark, som producenter af fiskemel og fiskeolie, glade for, at fisk og skaldyr fortsat er blandt Danmarks vigtigste eksportvarer. Den danske fiskerisektor er mangfoldig og involverer mange aktører og sektorer. Derfor er det vigtigt at opretholde et helhedsperspektiv på både fiskeri- og forarbejdningssektoren i Danmark. Dette vil ikke kun styrke eksporten, men også fremme en mere bæredygtig fiskeri- og forarbejdningssektor.

De danske fiskemel- og fiskeolieproducenter repræsenterede i 2023 en samlet eksportværdi på 4,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 11% i forhold til 2022.

Læs mere om opgørelsen her.