News

Ny forskning: Torskens nedtur skyldes iltsvind og leverorm fra sæler

2023.10.31

Torskebestanden i den østlige Østersø er i en usædvanlig dårlig tilstand. Torskene er betydeligt mindre og mere undervægtige end de var i 1980’erne og 1990’erne. Deres gydeaktivitet er reduceret til historisk lave niveauer, og de fleste af de ældre torsk er inficeret med leverorme, der stammer fra den meget store bestand af gråsæler i Østersøen.

Samtidig er der en væsentlig nedgang i antallet af torsk i området. Så få, at myndighederne siden 2019 har indført et forbud mod målrettet torskefiskeri i den østlige Østersø for at støtte genopretningen af bestanden. DTU Aqua udfører nu en omfattende undersøgelse af årsagerne til torskebestandens nedgang. Svaret kan findes hos leverormene, der overføres fra gråsæler.

I Østersøen er gråsælerne inficeret med leverorm, og torsken bliver inficeret, når den spiser inficerede byttedyr. Leverormen udgør en betydelig udfordring, da den forhindrer torskens vækst. En høj belastning af leveorm fører til en nedsat evne til at fordøje føde.

I den centrale og østlige Østersø er brisling en primær kilde til føde for torsken, og vigtig for torskenes vækst og reproduktion. Ny forskning viser, at torskene ikke får mange leverorme fra brisling. En gruppe forskere fra Tyskland, Polen og Danmark har gennemgået mere end 6.000 brislinger fra seks områder i Østersøen for leverorme. Undersøgelserne viste, at leverom i brisling generelt var mindre end en halv procent. Selv de inficerede brislinger havde kun få leverorme, typisk kun en eller to pr. fisk. Dette tyder på, at torskene inficeres med leverorme fra andre byttedyr.

Desuden har de øgede områder med iltsvind i Østersøen skabt yderligere udfordringer for torsken. Dette skyldes delvist udledning af næringsstoffer og det reducerede inflow af iltrigt vand fra Kattegat-Skagerrak-området. Klimaændringer med stigende havtemperaturer har også negativ indvirkning på torsken.

Marine Ingredients Denmark vægter et sundt havmiljø højt, med fokus på at styrke naturen og biodiversiteten. Derfor støtter vi forskernes bestræbelser på at kortlægge de faktorer, der har påvirket torskens aktuelle sundhedstilstand. Iltsvind og leverorme fra gråsæler udgør således en betydelig trussel mod torskens overlevelse i Østersøen, hvilket gør det nødvendigt at tage hånd om disse problemer, snarere end at pege fingre ad brisling.

I Østersøen bliver der nu endnu skåret i fiskekvoterne. Desværre adresserer man ikke samtidig den voksende sælbestand, der udgør en betydelig trussel for fisk. Forvaltningen af Østersøens økosystem bør ikke blot fokusere på begrænsning af fangster, men også nøje overveje og håndtere andre negative miljøpåvirkninger, herunder konsekvenserne af de stigende sælbestande.

Læs mere om DTU Aquas forskning her.