News

NSAC Workshop om landingsforpligtelse

2023.1.25

Marine Ingredients Denmark deltog den 17.-18. januar 2023 i workshop om landingsforpligtelse afholdt af det rådgivende råd for Nordsøen (North Sea Advisory Council) i Bruxelles. Workshoppen bestod af repræsentanter fra både fiskeriet, myndigheder, forskere og NGO’er.

Drøftelserne omhandlede primært det demersale fiskeri og de udfordringer, man oplevede i fiskeriet med kravene om landingsforpligtelse, der gradvist blev indfaset i perioden 2015-2019 i EU-medlemsstaterne.

Fiskeriforeningerne understregede, at hovedudfordringen med landingsforpligtelsen var, at lovgivningen ikke afspejler, hvad der er muligt i praksis. Hertil blev det ligeledes drøftet, hvordan den politiske fastsættelse af fiskekvoter fremadrettet kunne blive mere forenelig med det realtids-billede, som fiskeriet oplever.

Workshoppen indeholdt også oplæg fra kollegaer fra Norge og Island, der fortalte, hvordan alternative styringsmekanismer blev forvaltet i deres respektive lande samt oplæg fra blandt andet EveryFish, der fortalte om den seneste teknologiske udvikling indenfor løsninger i forbindelse med artsbestemmelse og vejning.

Marine Ingredients Denmark fik indtryk af, at fiskerne gerne ville omsætte bifangster til fx fiskemelsbranchen, men at de havde behov for omsætningsmuligheder på fartøjerne. Marine Ingredients Denmark ønsker at bidrage til at få implementeret og varetaget landingsforpligtelsen bedst muligt i praksis for at skabe lige konkurrencevilkår på tværs af EU. Marine Ingredients Denmark vil se nærmere på mulige løsninger for omsætningsmuligheder på fartøjerne og vil løbende arbejde for et smidigt og gensidigt samarbejde med fiskeriets organisationer.