Høringssvar

Nordisk Ministerråd bør tage højde for hele værdikæden i Østersøen

2023.11.1

Marine Ingredients Denmark har den 1. november 2023 fremsendt hørringssvar til Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for 2025-2030 vedr. det nordiske samarbejde inden for fiskeri, akvakultur, landbrug, fødevareproduktion og skovbrug.

Fiskeriet i Østersøen udgør en væsentlig del af værdikæden fra fangst til foder til sunde fødevarer. Marine Ingredients Denmark anbefaler derfor, at Nordisk Ministerråd bør tage højde for hele værdikæden i Østersøen. Fiskeriet i Østersøen er  en væsentlig del af nordisk fiskeri og et særdeles vigtigt råvaregrundlag for fiskeforarbejdningsvirksomhederne.

Under forhandlingerne om Østersøkvoterne for 2024 var der et stærkt pres på at reducere fangsterne fra Østersøen. Desværre ikke på baggrund af den videnskabelige rådgivning fra ICES. ICES’ videnskabelige rådgivning bør altid være udgangspunktet for fastsættelse af TAC og kvoter. Vi opfordrer kraftigt til, at Nordisk Ministerråd inddrager ICES’ videnskabelige rådgivning i deres arbejde vedrørende fiskeri i samarbejdsprogrammet for 2025-2030, herunder også adresserer konsekvenserne for fiskebestandene af de meget store forekomster af sæl og skarv i Østersøen.

Det er også vigtigt at påpege, at et forbud mod trawlfiskeri i Østersøen ikke bør indføres uden videnskabelig begrundelse, som det ellers tidligere har været anbefalet i Nordisk Ministerråd. Beslutninger bør altid baseres på videnskabelig evidens frem for antagelser og ikke-dokumenterede antagelser. Vi opfordrer derfor til, at hele værdikæden fra fangst til foder til fødevareproduktion inddrages i Nordisk Ministerråds arbejde med grøn omstilling, øget konkurrenceevne og styrket modstandsdygtighed.

Endelig ønsker Marine Ingredients Denmark at påpege, at fangsten af fisk har betydning for den nordiske selvforsyning. Ved at udnytte proteinkilder fra fisk samt rester og afskær fra konsumfiskeindustrien har vi mulighed for at opnå selvforsyning med vores egen produktion af fiskemel og fiskeolie. Disse ingredienser, der er rige på protein og omega-3 fedtsyrer, anvendes primært i akvakulturproduktionen, som er en væsentlig erhvervssektor i de fleste nordiske lande.

Læs hele høringssvaret her: MID Høringssvar til Nordisk Ministerråds udkast til samarbejdsprogram 2025-2030