News

MSC-certificering til fiskerier i Østersøen

2020.7.1

Fiskeriet efter  sild og brisling i Østersøen har fået MSC-certifikatet fra den 1. juli 2020. Med MSC certifikatet er det dokumenteret, at sild- og brislingefiskeriet i Østersøen er bæredygtigt og foregår med minimal påvirkning af havmiljøet. Det fælles MSC certifikat er givet til fiskeriet fra Danmark, Sverige, Tyskland og Estland. Administrerende direktør for den svenske pelagiske producentorganisation, Anton Paulrud, tror på, at den nye certificering kan føre til en øget efterspørgsel på sild og brisling fra Østersøen. Da fiskene i Østersøen ofte har et højt indhold af dioxin, er kun en mindre del anvendeligt til direkte konsum. En stor del af fangsterne bruges i stedet i produktionen af fiskemel og fiskeolie. I produktionsprocessen renses for dioxin og andre forurenende stoffer. Den rensede fiskemel og fiskeolie anvendes til fiskefoder til opdrætsfisk og bliver derved til sunde fødevarer for befolkningerne omkring Østersøen.

Kilde: Marine Stewardship Council (MSC)