News

Miljøstyrelsen på besøg hos FF Skagen til snak om BREF

2019.4.12

Den 13. marts 2019 var Miljøstyrelsen på besøg hos FF Skagen som en del af partnerskabet for revisionen af BREF for slagterier og animalske produkter. Besøget startede med en præsentation af FF Skagen efterfulgt af en rundvisning på fabrikkens område; herefter kunne drøftelserne begynde.

Første punkt på dagsordenen blev problemet omkring håndtering af og krav til havvand til produktionsformål, samt overvejelser om hvor vandet kommer fra, og hvor det bliver udledt. Miljøstyrelsen havde et ønske om, at datagrundlaget til eventuelle grænseværdier for emissioner blev baseret på målinger foretaget så tæt på kilden, dvs. fabriksudledningen, som muligt for at sætte reglerne ens for alle.

Der var ligeledes mulighed for at præsentere EUfishmeals anbefalinger til BREF’en. Anbefalinger peger overordnet på, at fiskemel og -olie skal have sin egen sektion, at BREF-reglerne skal gælde for både land- og havbaserede produktionsanlæg, at BAT-krav kun skal omfatte de mest signifikante miljøparametre, og at BAT-krav skal tage højde for lokale forhold og ikke modsige lokale bestemmelser. Miljøstyrelsen var i høj grad enige, men de var tvivlende over for de havbaserede produktionsfaciliteters indflydelse og produktionsstørrelse. Vi fastholdt her, at man skal huske på, at fartøjer bliver større, og at produktion dermed kan vokse.