News & Events

MID’s generalforsamling ser tilbage på et svært år

2022.6.13

Bestyrelsen blev konstitueret uden ændringer, og den stod således på genvalg til formand Jes Bjerregaard, CEO i TripleNine Group, og næstformand Johannes Palsson, CEO i FFSkagen. De to øvrige medlemmer af bestyrelsen, Klaus Henry Kristoffersen, Quality Director i FFSkagen og Henrik Sørensen, CEO i TripleNine Esbjerg, fortsætter ligeledes i bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev i år afholdt i Skagen, da den faldt sammen med EFFOPs konference, som fandt sted 1-3 juni i Skagen.

Generalforsamlingen åbnede traditionen tro med formandens beretning, der i år var særligt præget af den danske branches store udfordringer, der har ledt til nedlukning af fiskemelsfabrikken i Hanstholm samt den 35 mand store fyring hos TripleNine i marts 2022. De små kvoter og høje råvarepriser har betydet, at man har måttet reducere produktionskapaciteten ved opsigelser og nedlukning. Begge er nødvendige tilpasninger for at industrien kan overleve, men gør naturligvis ondt i de nord- og vestjyske samfund og rammer også følgeerhvervene hårdt.

Også energipolitikken havde en stor plads på årets generalforsamling, hvor vi oplever et stigende pres, yderligere forstærket af krigen i Ukraine, og de deraf afledte prisstigninger og usikkerhed om energiforsyning. Regeringens forslag til grøn skattereform vil fordyre produktionen, og selvom industrien har et stort ønske om at reducere vores emissioner er vi også i hård international konkurrence, og hvis vi lokalt bliver tvunget til at omstille produktionen, inden teknologien og infrastrukturen er moden til det, taber vi i den globale konkurrence.

Fiskemelsfabrikkerne er samtidig så uheldigt stillet, at vi ikke kan opnå støtte til gennemførelse af energioptimeringer, jf gruppefritagelsesordningens artikel 1, stk.3 litra a. Det er en udfordring, vi gør alt for at løse med advokatbistand og i samarbejde med DSA, men vi oplever desværre her et meget trægt politisk system. En problemstilling, der siden er blevet uddybet af Anne Mette Bæk i Altinget, og som foreningen vil arbejde videre med den kommende tid.

Du kan læse hele formandens beretning her.