Høringssvar

MID påpeger igen uretfærdighed i gebyropkrævning hos Fødevarestyrelsen – vores høringssvar til betalingsbekendtgørelsen

2024.1.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. januar fremsendt høringssvar til Fødevarestyrelsens høring om ny betalingsbekendtgørelse (bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m.).

Marine Ingredients Denmark påpeger atter den åbenlyse forskelsbehandling der ligger i, at en række meget væsentlige foderprodukter såsom korn af byg, hvede, havre, rug og triticale helt er undtaget mængdeafgiften, hvorved regningen skubbes over på de resterende aktører. Derved betaler de danske producenter af fiskemel og fiskeolie en uforholdsmæssig stor del af mængdeafgiften. Da indtægten fra mængdeafgiften dækker 80% af Fødevarestyrelsens kontroludgifter, betaler vores branche altså væsentlige kontroludgifter for andre brancher, hvilket selvsagt ikke er rimeligt.

Desuden beklager vi kraftigt den forventede stigning på 44% i gebyret fra den 1. februar 2024. En sådan stigning vil have negative økonomiske konsekvenser for vores producenter af fiskemel og fiskeolie.

Vi anmoder Fødevarestyrelsen om at offentliggøre omkostningsanalysen, der ligger til grund for gebyrstrukturen, og give indsigt i, hvad kammeradvokaten har udtalt, samt redegøre for, hvad indtægterne fra mængdeafgiften konkret dækker.

Marine Ingredients Denmark repræsenterer danske producenter af fiskemel og fiskeolie, der eksporterer årligt for omkring 4 milliarder kroner til lande over hele verden. Disse produkter er eftertragtede internationalt, både inden for og uden for EU. I 2022 importerede vi 88.500 ton og eksporterede 111.300 ton fiskemel og fiskeolie.

Fra 2021 til ultimo november 2023 har vores producenter haft omkostninger på op til 5 millioner kroner som følge af afgifter og gebyrer for kontrol. Gentagne gange har vi påpeget, at opkrævningen af mængdeafgiften er uretfærdig, da denne afgift, der er knyttet til produktion og eksport, ikke står i forhold til den kontrolbyrde, vores industri udgør.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til bekendtgørelsen om betaling for kontrol