Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til Skatteministeriets forslag vedrørende spildevandsafgift

2024.1.11

Marine Ingredients Denmark har den 11. januar 2024 fremsendt høringssvar til Skatteministeriets høring over forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love.

Skatteministeriet foreslår, at man ophæver godtgørelsesordningen for spildevandsafgiften. Virksomheder kan få godtgjort 80 pct. af den del af afgiften, når mindst 80 pct. af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk. Godtgørelsesordningen består således i en afgiftslempelse for virksomheder med særligt spildevandstunge produktioner. Baggrunden for forslaget er at afskaffe godtgørelsesordningen på spildevandsområdet for at øge incitamentet til at mindske udledningen af spildevand og sikre overensstemmelse med EU-retten.

For de danske fiskemels- og fiskeolieproducenter vil en ophævelse af godtgørelsesordningen medføre økonomiske konsekvenser for mere end 3 mio. kr. årligt.

Marine Ingredients Denmark er således ikke enige i ministeriets vurdering af, at spildevandsafgiften udgør en forholdsvist begrænset økonomisk belastning for de virksomheder, der er omfattet af godtgørelsesordningen, og at det økonomiske incitament til at begrænse udledningen af spildevand derved svækkes.

Marine Ingredients Denmark anbefaler, at ministeriet genvurdere de økonomiske konsekvenser ved forslaget for virksomheder, der er omfattet af godtgørelsesordningen.

Marine Ingredients Denmark vil derudover også gøre opmærksom på, at ophævelsen af godtgørelsesordningen samlet set vil påvirke virksomhedernes konkurrenceevne negativt. Nye tiltag såsom omtalte forslag, Grøn Skattereform, krav om bæredygtighedsrapportering mm. svækker de danske producenters konkurrenceevne.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til forslag om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love