Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

2023.11.15

Marine Ingredients Denmark har den 15. november fremsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om ny erhvervspuljebekendtgørelse.

De danske producenter af fiskemel og fiskeolie er engagerede i at finde klimaeffektive løsninger for at reducere CO2-udledningen i deres produktionsprocesser. Disse løsninger kræver betydelige investeringer. Det er derfor beklageligt, at større fiskeforarbejdningsvirksomheder ikke er omfattet af Erhvervspuljebekendtgørelsen og dermed ikke kan opnå støtte til klimaeffektive energirenoveringer.

Særligt i forbindelse med denne høring er det Marine Ingredients Denmarks opfattelse, at det er stærkt problematisk, at energibesparelser og CO2-reduktioner i store fiskeforarbejdningsvirksomheder er klassificeret som tiltag, der ikke kan medregnes som en del af projektet som en energibesparelse eller CO2-reduktion, jf. udkastet til bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 18. Vi opfordrer Energistyrelsen til at fjerne dette for at sikre støttemuligheder til store fiskeforarbejdningsvirksomheder og deres bidrag til CO2-reduktioner.

Desuden ser Marine Ingredients Denmark udfordringer ved udkastet til bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 3, hvor energibesparelser og CO2-reduktioner ved etablering af nye bygninger og anlæg ikke kan medregnes som en del af projektet. Marine Ingredients Denmark påpeger, at Power-to-X løsninger, som omdanner grøn elektricitet til bæredygtige brændstoffer som brint og ammoniak, kan bidrage til at reducere CO2-udslippet i produktionen.

Marine Ingredients Denmark rejser spørgsmål ved Energistyrelsens forslag om at ekskludere store fiskeforarbejdningsvirksomheder, hvilket synes at være modstridende med styrelsens dialog med producenter og styrelsens eget arbejde med at inkludere disse virksomheder i Erhvervspuljen.

Energistyrelsen bekræfter, at de gennemgår branchen store virksomheder for at opnå EU-Kommissionens godkendelse af deres inklusion i Erhvervspuljen. Marine Ingredients Denmark anmoder om en opdatering om denne proces.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse