Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse

2024.5.13

Marine Ingredients Denmark har den 13. maj 2024 fremsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om ny erhvervspuljebekendtgørelse.

Det er stærkt beklageligt, at større fiskeforarbejdningsvirksomheder fortsat ikke er omfattet af Erhvervspuljebekendtgørelsen og derved er afskåret fra at opnå støtte til investeringer i klimaeffektive energirenoveringer. Marine Ingredients Denmark har i årevis aktivt arbejdet hen imod dette mål og henviser i den forbindelse til vores seneste høringssvar til Energistyrelsen den 15. november 2023 vedrørende ændringer i erhvervspuljebekendtgørelsen.

Senest i januar 2024 har Marine Ingredients Denmark i samarbejde med Danish Seafood Association indsendt vores bidrag til Energistyrelsens anmeldelse til EU-Kommissionen med henblik på at få store fiskeforarbejdningsvirksomheder inkluderet i Erhvervspuljen.

Den 19. marts 2024 blev der indgået en Aftale om udmøntning af omstillingsstøtten fra Grøn skattereform for industri mv. hvor fiskeforarbejdningssektoren nu hører under almindelig proces og omfattes, så vidt det er muligt under EU’s statsstøtteregler, i målgruppen for omstillingsstøtten. Der er afsat knap 2 mia. kr. til omstillingsstøtte. Aftalen er en udmøntning af omstillingsstøtten som en del af Grøn Skattereform for industri mv. fra den 22. juni 2022. Marine Ingredients Denmark har tidligere fremsendt høringssvar til denne aftale, hvor vi påpegede behovet for at inkludere vores virksomheder i støtte til energirenoveringer.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til ny erhvervspuljebekendtgørelse