Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til høring om klimasyn mv.

2024.5.13

Marine Ingredients Denmark har den 13. maj 2024 indsendt høringssvar til Energistyrelsens høring om klimasyn mv.

I det nye udkast til regler om energiledelsessystemer og energi- og klimasyn i visse virksomheder foreslås det, at virksomheder med et årligt energiforbrug over 85 TJ skal have og vedligeholde enten et ISO 50001 energiledelsessystem eller et lignende system. Hvis virksomheder har et årligt energiforbrug over 10 TJ, skal de gennemføre et energisyn. Udover dette fastsætter reglerne også krav, som implementerer dele af den Grønne Skattereform for industri fra 24. juni 2022. Disse krav handler om, at virksomheder med et årligt energiforbrug over 10 TJ også skal gennemføre et klimasyn.

Den danske fiskemel- og fiskeoliebranche arbejder aktivt for at opfylde kravene til energi og miljø, og branchen har allerede opnået certificering i overensstemmelse med internationale standarder. Gennem disse tiltag sikrer branchen, at dens aktiviteter er i overensstemmelse med globale standarder for bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed.

Marine Ingredients Denmark eftersøger klarhed angående kravene til verifikation af både energi- og klimasyn. Indtil nu har energisyn kunnet verificeres i forbindelse med certificering af energiledelse eller miljøledelse, men dette er ikke klart specificeret i bekendtgørelsen.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til udkast til obligatoriske energiledelsessystemer og energisyn og klimasyn