Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til havplanen

2024.2.5

Marine Ingredients Denmark har den 5. februar 2024 fremsendt høringssvar til Søfartsstyrelsens høring om havplanen.

Det danske havmiljø står over for udfordringer, primært fra landbaserede kilder som næringsstofudledninger fra landbrug og byer. For at bevare et sundt havmiljø, der gavner både miljøet og samfundet, er der behov for helhedsorienterede løsninger. Regulering og øget kontrol af eksterne påvirkninger, især udledninger fra landbruget, er afgørende for at imødegå disse udfordringer.

Marine Ingredients Denmark anbefaler, at havplanen tager hensyn til brugen af skaldyrsopdræt som et marint værktøj, der kan nedbringe kvælstofniveauer i havet.

Marine Ingredients Denmark bemærker også, at en styrket opmærksomhed på akvakultur kan bidrage til udviklingen af bæredygtige fødevaresystemer, et mål, der også er anbefalet af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Inden for akvakultur udgør fiskemel og fiskeolie særligt betydningsfulde marine ingredienser. Ifølge en FAO-undersøgelse anvendes omkring 75 % af verdens fiskemel og fiskeolie i akvakultur på grund af deres høje proteinindhold og essentielle omega-3 fedtsyrer. Efterspørgslen forventes at stige i det kommende årti, da tilgængeligheden af alternative produkter stadig er begrænset.

Akvakultur er blandt de mest miljøvenlige produktionsformer inden for fødevareproduktion. Det har lavere miljøpåvirkning end kødproduktion og kræver færre ressourcer. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anbefaler global vækst inden for akvakultur eftersom det er den mest bæredygtige løsning. Marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie, brugt i opdrætsfoder, har et lavere CO2-aftryk end plantebaserede alternativer som soja og raps.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til Havplanen 2024