Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til forslag om uønskede stoffer

2024.2.5

Marine Ingredients Denmark har den 5. februar 2024 fremsendt høringssvar til Fødevarestyrelsens høring om uønskede stoffer.

Som repræsentant for danske producenter af fiskemel og fiskeolie ser vi optimistisk på muligheden for yderligere at mindske de uønskede stoffer i vores produkter og vi kan støtte en reduktion af grænseværdierne for dioxin og dl-PCB.

Marine Ingredients Denmark påpeger, at de danske producenter allerede har investeret i processer, der kan reducere dioxin-niveauer i fiskemel og fiskeolie. Teknologien til at reducere PCB- og dioxin-niveauer er således tilgængelig, men yderligere reduktioner kræver økonomiske investeringer, hvilket der fra myndighedernes side bør være en opmærksomhed på. Marine Ingredients Denmark vil ligeledes gøre styrelsen opmærksom på, at mere restriktive grænseværdier for dioxin vil kunne påvirke prissætningen af mere belastede råvarer, og således have økonomiske implikationer for såvel fiskeri og forarbejdningssektoren.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar Fødevarestyrelsens høring om forslag om uønskede stoffer