Høringssvar

MID har følgende bemærkning: lige vilkår i EU

2020.6.2

Marine Ingredients Denmark har følgende bemærkning til forslag til revideret kontrolforordning.

Det er et helt afgørende punkt for opkøberne af fisk landet i usorterede pelagiske landinger, at der sikres lige vilkår i EU og på længere sigt i de øvrige lande omkring Nordatlanten.

Den danske fiskemelsindustri er førende i EU og globalt og aftager årligt fisk for ca. 1,5 mia. kr. fra danske og udenlandske fiskere. Bæredygtighed og fuld sporbarhed er et bærende element for vores produktion, og et stigende krav fra kunder. Industrien er gennem de senere år gået langt i etableringen af nye og moderne modtagesystemer, der sikrer fuldstændig korrekt vejning til gavn for både fiskere og fabrikker.

Level playing field på vejning, kontrol, og håndtering af data

Den danske industri er i skarp konkurrence med de øvrige producenter i EU og i landene omkring Nordatlanten og vi er helt afhængige af, at der i EU og på tværs af landegrænser sikres ens og lige konkurrencevilkår med fuld transparens.

Vi anbefaler derfor, at det er en klar dansk prioritet at sikre et såkaldt ”level playing field” på vejning, kontrol, og håndtering af data, såvel i den reviderede EU kontrolforordning som i Kyststatsregi.

Vejning, transport og salgsprocedurer og data

Det afgørende i den henseende er, at

  • Når der er tale om usorterede landinger af ferske, pelagiske arter, uanset om det er til industri- eller konsumformål, kan dette alene udføres af myndighederne eller af overvågede, registrerede og autoriserede tredjepartsoperatører.
  • Vejesystemer skal være godkendte og vægte/teknik skal være sikre og ikke kunne manipuleres.
  • Losning og vejning skal være kameraovervåget.
  • Vejeresultater skal lagres og sendes direkte (i realtid) til de kompetente myndigheder sammen med billeddata fra losning og vejning.
  • Vejningen af alle pelagiske arter landet fra bulklaster skal følge nationale prøvetagningsplaner godkendt af Kommissionen efter fælles og ens kriterier.

Datatilgængelighed og udveksling

MID støtter forslaget om digitaliseringen af datasystemet og at tilgængelighed, pålidelighed og udveksling af data forøges generelt.