Høringssvar

MID har følgende bemærkning: Fælles ernæringsmærkning i EU

2020.8.27

En af slagmarkerne i den europæiske fødevare-politik er debatten om fælles fødevaremærkning. Marine Ingredients Denmark (MID) giver her sit besyv på sagen i den serie vi kalder ”MID har følgende bemærkning”, der er en let omskrivning af de faktiske høringssvar som MID sender til politikerne.

En del af EU’s Farm-to-fork strategi er, at man skal komme den voksende fedmeproblematik til livs. En af de redskaber man har i skuffen er at strømline fødevaremærkningen i EU, hvor der i øjeblikket er mange forskellige typer af fødevaremærkning.

Hos MID er vi enige i, at en bekæmpelse af fedmeepidemien i EU blandt andet kan blive hjulpet på vej ved, at man udarbejder informative og vidensbaserede fødevaremærkninger på tværs af EU. Der er som nævnt mange forskellige fødevaremærkninger, men den der af EU-kommissionen er vurderet som den mest effektive, er den franske Nutri-score.

Nutri-score er en såkaldt evaluerende fødevaremærkning. Det vil sigel, at den på baggrund af ernæringsinformationerne om et givent produkt, udregner en score, der dernæst omsættes til en farve/ bogstavkombination. Beregningen fungerer sådan, at man tager de positive næringsstoffer (P), der tæller fibre, grøntsager i % og protein, og trækker de negative næringsstoffer (N), der bl.a. tæller kalorieindhold, sukker og fedt, fra. Det tal der kommer ud i den anden ende, definerer så et produkts Nutri-score. Men, hvis N er større end 11, så medregnes de positive point, der ellers ville komme fra proteinindholdet, ikke.

MID har på den baggrund enkelte forbehold overfor Nutri-Score i sin nuværende form, men ser ingen hindring for, at den i en udvidet form kunne danne grundlag for en fælles ernæringsmærkning. Men det forudsætter, at den er baseret på den bedste tilgængelige viden.

Spis mere fisk
En af de officielle danske kostråd er, at man skal spise mere fisk. Det er det, fordi fisk indeholder ”fiskeolier, selen, jod og D-vitamin, som kroppen har brug for, og som er svære at få nok af fra andre fødevarer (MFVM, de officielle kostråd)”. Det er gældende for opdræt såvel som vildtfangede fisk. Med den nuværende beregningsmetode for Nutri-Score frygter vi imidlertid, at fisk – særligt fede fisk – vil blive givet en uretmæssig lav score, fordi fedtindholdet i flere tilfælde vil medføre, at N > 11.

Fedt er ikke bare fedt, og selvom Nutri-Scoren på nuværende tidspunkt differentierer total fedt og mættet fedt, er dette kun på negativsiden forstået på den måde, at de mættede fedtsyrer tæller ned i bedømmelsen. Der skeles ikke videre til, om de umættede fedtsyrer er enkelt eller flerumættet, hvilket ud fra et ernærings- og sundhedsmæssigt synspunkt spiller en afgørende rolle.

Praktiske forslag – Fisk skal regnes som ost
Af den årsag mener vi, at ernæringsscoren på omega-3-holdige fisk og fiskeprodukter, bør beregnes på samme måde som ost bliver i det nuværende system. Her har man vurderet at næringsindholdet i ost – navnlig calciumindholdet – gør ost til en så essentiel komponent i en sund hverdagskost, at man giver produkterne en kunstigt højere score. Her er beregningen nemlig “Nutriscorre = N – P Uanset om N > 11″, en beregning vi mener fin kan overføres til fisk og fiskeprodukter. På den måde sikres at fisk, herunder de fede fisk, ikke taber point ved beregning af en evaluerende indikator, da fisk, ligesom ost, får medregnet point fra protein uanset om N > 11.

MID opfordrer desuden til, at man vægter omega-3 fedtsyre på positiv listen. I Nutri-Scores system skelner man allerede mellem mættet og umættet fedtsyre, og denne skelen kunne passende udmønte sig i, at man pointgiver baseret på andelen af flerumættede fedtsyrer ud af total fedtet. Derved vil Nutri-Scores point-tabel se ud som nedenstående med den af os forslåede nye parameter til højre:

Nutriscore-_-FVST_ernæringsmærkning

Vælges denne løsning forudsættes det, at man samtidig stiller krav til, at det gøres obligatorisk at oplyse andelen af flerumættede fedtsyrer. Dette har til gengæld den positive effekt, hvilket i forvejen er en af fordelene ved den af Kommissionen foreslåede ernæringsmærkeordning, at fødevareproducenter bliver opfordret til at reformulere, for på den måde at inkludere en højere andel af de sunde og essentielle flerumættede fedtsyrer.