Høringssvar

MID har følgende bemærkning: Betalingsbekendtgørelsen

2020.6.17

Marine Ingredients Denmark har følgende bemærkninger vedr. bekendtgørelsen om betaling for kontrol af foder mv.

Vi er fortsat uforstående overfor, at de foreslåede ændringer til Betalingsbekendtgørelsen ikke gør op med den urimelige mængdeafgift, der rammer skævt og stiller fiskemelsfabrikkerne dårligere end deres konkurrenter.

Marine Ingredients Denmark har gentagne gange gjort pmærksom på den uretfærdighed, der ligger i opkrævningen af mængdeafgiften, som er en direkte afgift på produktion og eksport, som for fiskemelsindustrien på ingen måde forholdsmæssigt svarer til den risiko og kontrolmæssige byrde, der er forbundet med industrien.

Det er vores opfattelse, at vores branche fortsat diskrimineres, i og med, at visse typer foder (-producenter) i Betalingsbekendtgørelsen helt er fritaget for betaling af mængdeafgift, desuagtet, at kontroludgifterne, som mængdeafgiften skal finansiere, tillige angår disse fodertyper og -virksomheder. Vi mener samtidig, at der er grundlag for en mere omkostningseffektiv og hensigtsmæssig kontrol, idet vi finder det uhensigtsmæssigt, at foderkontrollen og veterinærkontrollen ikke samtænkes, hvormed  virksomhederne kunne spares for unødige besøg og omkostninger. Vi mener desuden, at kontrolgebyrer i højere grad burde være direkte koblet til tid, der faktisk anvendes på kontrollen.

Med venlig hilsen

Anne Mette Bæk
Direktør Marine
Ingredients Denmark