News

MID er blevet medlem af Etisk Handels ‘Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur’

2024.2.20

Marine Ingredients Denmark er blevet medlem af Etisk Handel og ‘Dansk Alliance for Bæredygtigt Fiskeri og Akvakultur’, som er et forpligtende partnerskab med den fælles mål at sikre havets dyre- og planteliv. Formålet er klart: at bevare det blå spisekammer til glæde og gavn for fremtidige generationer.

Som medlem af alliancen har vi udarbejdet fire konkrete handleplaner, der vil fungere som fundamentet for vores fælles indsats. Disse handleplaner adresserer centrale udfordringer og muligheder inden for bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

For det første fokuserer vi på optimal udnyttelse af havets ressourcer. Dette indebærer at identificere og implementere metoder til at sikre en ansvarlig og effektiv udnyttelse af havets ressourcer.

For det andet arbejder vi målrettet med sporbarheden i vores leverandørkæder. Sporbarhedsstandarder og -procedurer sikrer, at produkterne kan spores tilbage til deres oprindelse, hvilket er afgørende for at sikre bæredygtighed og ansvarlighed.

For det tredje stræber vi efter at sikre en transparent værdikæde. Dette indebærer åbenhed og gennemsigtighed i vores forsyningskæder for at sikre, at bæredygtighed og sociale ansvarsstandarder overholdes på tværs af alle led.

Endelig prioriterer vi skabelsen af retfærdige arbejdsvilkår. Vi forpligter os til at sikre, at alle, der er involveret i vores aktiviteter, er sikret anstændige arbejdsvilkår og retfærdig behandling.

Disse handleplaner repræsenterer vores bidrag til alliancens overordnede vision om at sikre bæredygtige bestande af havets dyre- og planteliv. Vi ser frem til at samarbejde med andre medlemmer af alliancen for at opnå disse mål og bidrage positivt til vores havmiljø og samfundet som helhed.

Du kan læse Marine Ingredients Denmarks handleplan her: MID handlingsplan til Etisk Handel

Læs mere om alliancen her.