News

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen i 2021 er på plads

2020.10.22

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er den 20/10 blevet forhandlet på plads mellem EU’s fiskeriministre i Luxembourg.

Se oversigt over kvoter her:

EU-kvoter i Østersøen i 2021 med særlig interesse for fiskemel og fiskeolie producenterne og Danmark (% ændring i forhold til 2020):

  • Brisling: 222.958 ton (+ 6 procent)
  • Vestlig Østersøsild: 1.575 ton (- 50 procent).
  • Central Østersøsild: 97.551 ton (- 36 procent)
  • Sild i den Botniske Bugt:  65.018 ton (0 procent)
  • Sild i Riga-bugten: 39.446 ton (15 procent)
  • Torsk i vestlig Østersø: 4.000 ton (+5 procent).
  • Torsk i østlig Østersø: 595 ton (-70 procent).
  • Rødspætte: 7.240 ton (+ 5 procent).

Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2021 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun fiskeri ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem. Uændret i forhold til 2020.

Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for visse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Lukkeperiode (område 24): Den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse forvisse fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (Pressemeddelelse)