News

Ingrediensbranchen kan løse globale udfordringer

2019.12.20

Danmark vil styrke ingredienssektoren, og derfor etablerede regeringen sidste år et Vækstteam for ingredienser, som Marine Ingredients Denmark har været en del af. Fødevarestyrelsen opretter nu et dialogforum for ingredienser for at sikre en mere samlet og fokuseret indsats fra myndighedssiden overfor branchen. Danmark er globalt førende i netop ingrediensbranchen og herigennem kan Danmark være et forbillede for andre lande, når det kommer til at løse de globale fødevareudfordringer. Der er både samfunds- og sundhedsmæssige gevinster at hente i ingrediensbranchen for ikke at nævne de økonomiske og bæredygtighedsmæssige fordele. MID ser frem til at opleve deres arbejde og bidrager gerne til styrkelsen af sektoren.

 

Læs mere fra Fødevarestyrelsen her.