News

Krigen i Ukraines betydning for virksomheder i fødevareklyngen

2022.3.8

L&F opdaterer løbende på denne side hvordan situationen i Ukraine påvirker danske virksomheder i fødevareklyngen. Der står blandt andet følgende om den aktuelle gassituation:

“Der er aktuelt ikke et forhøjet kriseniveau om forsyningen af gas i Europa, men situationen kan ændres, hvis der indføres sanktioner rettet mod gasimporten fra Rusland – enten direkte relateret til Nord Stream 1 eller SWIFT-sanktioner for betaling af gas. Myndighederne, Energinet og Evida koordinerer foranstaltninger i tilfælde af, at der erklæres emergency – højeste kriseniveau – hvor Energinet får adgang til ikke-markedsbaserede værktøjer (afbrydelse). I første omgang vil det være ikke-beskyttede kunder, der afbrydes. Gennem dialog med NOST arbejder Landbrug & Fødevarer for en opblødning af pro-rata modellen, så fødevareproducerende virksomheder prioriteres i en situation med delvis forsyning af gas til ikke-beskyttede kunder.”

Hold jer orienteret på lf.dk/aktuelt/ukraine