News

Høje afregningspriser trækker bruttoomsætningen op

2019.1.15

En stigning i afregningspriserne i landinger af proteinfisk til fremstilling af fiskemel og fiskeolie har bidraget afgørende til en stigende bruttoomsætning i dansk fiskeri i 2018. Trods en faldende omsætning i konsumfiskeriet steg den samlede omsætning i dansk fiskeri i 2018 med 114 mio kr. til over 3,5 mia kr. i forhold til året før. Den positive tendens trækkes af industrifiskeriet, som i 2018 bidrog med en samlet landingsværdi på 860 mio. kr. trods faldende mængder. I 2018 blev der landet 495.205 ton proteinfisk fra danske fiskere til en gennemsnitspris på 1,74 kr. pr. kg., mens der i 2017 blev landet 600.000 tons til en gennemsnitspris på 1,21 kr. pr. kg.

 

Kilde: FiskeriTidende 12. januar 2019