News

Hvilken tobiskvote kan vi forvente i 2020?

2020.1.14

Det såkaldte tobis-skrabetogt, som blev udført af DTU-Aqua i november/december 2019 med fartøjerne “Arctic Hunter” og “Reykjanes”, giver en første indikation på mulighederne for at fange tobis i 2020.

Formålet med skrabetogtet er at indsamle tobis nedgravet i havbunden, vha. en modificeret muslingeskraber, for efterfølgende at kunne give en prognose for størrelsen af 2019 årgangen af tobis vha. indeks for aldersgruppe 0 i tobis område 1r, 2r og 3r.

På kortene herunder angiver de gule områder de historiske tobis-fiskebanker og de røde boller viser fangsterne af tobis på de fast skrabepositioner i 2018 og i 2019. Størrelsen af de røde boller angiver antal tobis pr. times skrab. Ved at sammenligne fangsterne i 2018 og 2019 fremkommer følgende:

  • For Område 1r er der i 2019, 23 % flere tobis i fangsterne sammenlignet med 2018.
  • For Område 2r er der i 2019, 200% flere tobis i fangsterne sammenlignet med 2018.

Resultaterne af skrabetogterne tyder på, at vi kan forvente en forholdsvis god tobiskvote i 2020 i både område 1r og 2r. Hvor store kvoterne bliver, afhænger endeligt af, hvordan de enkelte skrabestationer bliver vægtet ved beregningen af rekrutteringsindeks og af gennemsnitsvægten på tobis i fangsterne i 2019.

DTU Aqua forventes at præsentere skrabetogt-resultaterne for erhvervet i januar 2020. Tobis-kvoterne for områderne beregner DTU Aqua og ICES sidst i januar 2020.

Rådgivningen fra ICES for fangst af tobis i områderne i 2020 offentliggøres den 27. februar 2020 på ICES hjemmesiden klik her.

I marts meddeler EU Kommissionen de endelige TAC’er og kvoter for områderne og fiskeriet indledes 1. april.