News

Hvad bliver kvoten på tobis i 2021?

2020.11.18

Skrabetogt 2020:

Tobisbestandens størrelse og fangstkvoten i tobisfiskeriet bestemmes hvert år ud fra fangsterne af tobisyngel i det årlige tobisskrabetogt, som udføres af DTU Aqua i november-december. Skrabetogtet i 2020 er påbegyndt den 16. november og forventes afsluttet i begyndelsen af december.

Skrabetogtets formål er følgende:

  • At indsamle tobis nedgravet i havbunden, vha. en modificeret muslingeskraber, for efterfølgende at kunne give en tidlig prognose for størrelsen af 2020 årgangen af tobis vha. indeks for aldersgruppe 0 i tobis område 1r, 2r og 3r.

Se skrabetogt stationerne på kort over Nordsøen klik her

Fangsterne af tobis på skrabepositionerne er meget varierende fra år til år, og store fangster er helt afgørende for at beregningsmodellen kan give en stor tobis-fangstkvote i 2021.

Den 27. februar 2021 offentliggør Det internationale Havforskningsråd, ICES, sin anbefaling for tobis-fangstkvote i 2021.

Tobis prognose-model:

Forskerne, Mark R. Payne og Christian Kiær, DTU Aqua, har udviklet en prognose-model for tilgangen af tobis-yngel til bestanden i 2021. Prognose-modellen beregner en stor sandsynlighed for en lille tilgang af tobis (rekruttering) og dermed en lille kvote på tobis i 2021.

Læs hele beskrivelsen af tobisprognosemodellen og dens resultater klik her

Figur 1. Prognose for størrelsen af tobis årgang 2020, også kaldet rekrutteringen. Den forudsagte sandsynlighedsfordeling for størrelsen af tobis årgang 2020 i forvaltningsområde 1r, 2r og kombinationen af de to områder, er tegnet som en funktion af rekrutteringsniveauet. Sandsynligheden for, at rekruttering falder i hver af de tre grupper (høj, medium eller lav rekruttering) er angivet som procenter. Det fremgår fx at der er 70 % sandsynlighed for en lille rekruttering i område 1r.