News

Grøn skattereform: Fiskeforarbejdningsindustrien nu med i politisk aftale om omstillingsstøtte

2024.3.22

Regeringen, i samarbejde med SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, har den 19. marts 2024 indgået en aftale om udmøntning af omstillingsstøtten fra Grøn Skattereform for industri og lignende sektorer.

Tilbage i juni 2022 blev der indgået en aftale om Grøn Skattereform for industrien, der bl.a. introducerede en ny national afgift på CO2, som træder gradvist i kraft fra 2025 til 2030. Denne langsigtede beslutning sigter mod at skabe forudsigelige rammebetingelser og give virksomhederne tid og incitament til at tilpasse sig ændringerne. Det er samtidig vigtigt at støtte virksomheder, der vil blive hårdest ramt af CO2-afgiften, i en overgangsperiode.

Den nye aftale, som blev indgået den 19. marts 2024, fastlægger nu detaljerne for udmøntningen af omstillingsstøtten. Dette inkluderer målgruppen, typer af støtte, strukturen af støtteordninger samt kravene for at kvalificere til støtten.

I den seneste aftale inkluderes fiskeforarbejdningssektoren nu i målgruppen for omstillingsstøtten. Der er afsat næsten 2 mia. kr. til denne støtte.

Marine Ingredients Denmark hilser denne udvikling velkommen og ser positivt på initiativet til at fremme den grønne omstilling. Vi har gentagne gange påpeget behovet for betydelig og hurtig støtte til omstilling samt udvidelse af el- og/eller biogasnettet. Vi understreger også vigtigheden af, at fiskeforarbejdningsindustrien har lige adgang til støttemidler på linje med andre industrier. Aftalen ses derfor som et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling af fiskeforarbejdningssektoren.

Læs hele aftale teksten her eller her: Aftale om omstillingsstøtten