News

Forsøgsfiskeri på hundestejler kan være godt nyt for fiskemelsindustrien

2021.10.26

For at afsøge mulighederne for et rentabelt og bæredygtigt fiskeri efter hundestejler i Østersøen, har DTU Aqua nu igangsat et forsøgsfiskeri på hundestejler i den østlige del af Østersøen. Togtet forventes at blive gennemført i perioden fra november 2021 til og med 31. december 2021 og inkluderer op til i alt 60 fiskedage for op til 6 fartøjer.

Og det er godt nyt for fiskemelsindustrien. Viser forsøget sig at være succesfuldt, kan den lille fisk med de kraftige pigge nemlig betyde nye råvarer for den danske fiskemelsproduktion. Og det er der ifølge Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark brug for:

”Potentialet er endnu usikkert, men med stagnerende kvoter og et Brexit, det fortsat kaster sin skygge over industrien langt ud i fremtiden, er det vigtigt, at vi ser efter nye og uopdyrkede råvarer, så som hundestejler. Selv små mængder ville gavne den trængte industri”.

Fiskeriet efter hundestejler fik stor opmærksomhed sidste år, da et svensk studie udgivet i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift ”Nature”, gennemgik Østersøens udvikling siden 1970’erne. Artiklen viser, at Østersøen er gået fra at være domineret af de større rovfisk til nu primært at være domineret af mindre byttefisk, herunder sild, brisling og hundestejler. Når der er flere små byttefisk, øges konkurrencen om føde mellem byttefisk og rovfiskenes yngel.

Den øgede konkurrence om føde betyder, at rovfiskenes yngel vokser dårligere eller ædes, og der bliver længere mellem de gode årgange af rovfisk og derved færre rovfisk. De svenske forskere peger derfor på, at et fiskeri efter hundestejler kunne forbedre betingelserne for de store rovfisk, hvor især de trange kår for torsken i Østersøen netop har udmøntet sig i en meget lav kvote.