News

Første medlemsmøde i Tænketanken Hav om Danmarks Havplan

2022.3.9

MID er i 2022 blevet medlem af ”Tænketanken Hav”. Læs om Tænketanken her

Tænketanken Hav skal bidrage til den blå omstilling. Det betyder, at vi sammen med erhvervslivet, borgere og brugere af havet skal finde nye veje i samarbejdet og i muligheder for at sikre, at vi på sigt får et bæredygtigt hav. Det formål er samfundsmæssigt vigtigt, og for at kunne komme dertil er partnerskaberne en nødvendighed. Det glæder jeg mig meget til at tage fat på”, citat Liselotte Hohwy Stokholm, administrerende direktør i Tænketanken Hav.

Det første medlemsmøde i Tænketanken fandt sted mandag den 28/2 – 2022 og havde fokus på ”Danmarks Havplan”. Læs om Danmarks Havplan her

Mødet havde til formål at drøfte Tænketankens overvejelser for anbefalinger til Havplanen. Der var afsat ekstra god tid til anbefalingerne om “stærkere fokus på naturbeskyttelse” og “bæredygtig blå økonomi” i form af to workshops.

Mødet drog en række interessante konklusioner, blandt andet vigtigheden af at inddrage interessenter tidligt i processen for f.eks. placering af en ny vindmøllepark, og at det er vigtigt at inddrage viden om fiskeri og fugletrækruter,  samt monitorere naturen efter vindmølleparken er bygget. Erfaringer synes at vise, at man kan tillade negative naturpåvirkninger i en begrænset periode under opførelse, da betingelserne for natur og biodiversitet ofte forbedres efter byggeriets afslutning.

Tænketanken Hav offentliggør senere anbefalingerne fra mødet.