News

Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi

2019.5.2

Rapporten ”Dansk fiskeri og fiskeindustriens økonomiske fodaftryk” er blevet opdateret af Copenhagen Economics som led i samarbejdet med hele den danske fiskerisektor. Rapporten konkluderer, at den danske fiskerisektor er yderst produktiv, og derved bidrager væsentligt til dansk økonomi. Sektoren omsatte således for 33,9 mia. kr. i 2018. Udover det økonomiske aspekt er branchen også med til at skabe vigtige arbejdspladser i yderområderne, idet den samlede sektor understøtter 16.100 årsværk, og den er derved med til at sikre lokalsamfundenes overlevelse.

Danmark er en af verdens største eksportører og importører af fisk og fiskeprodukter, hvilket yderligere bidrager til vækst og værdiskabelse i fiskerisektoren. I 2018 eksporterede den danske fiskeindustri samlet set for 26,1 mia. kr. fisk og fiskeprodukter, heraf udgjorde fiskemel og -olie eksporteret verden over 3,5 mia. kr.

I 2015 bidrog den samlede danske fiskerisektor med 6,3 mia. kr. direkte til det danske BNP. Af dette bidrog fabrikkerne TripleNine i Thyborøn, FF Skagen og FF Hanstholm alene med omkring 400 mio. kr. ved produktionen af fiskemel og -olie.

 

Se pressemeddelsen nedenfor og find den opdaterede rapport her.