News

Fiskerimuligheder for 2023

2022.12.22

EU’s fiskeriministre har i december indgået aftale fiskerimulighederne for 2023. Fiskerimulighederne er baseret på den biologiske fangstrådgivning fra Det Internationale Havforsknings (ICES). Aftalen omfatter fangstbegrænsninger, også kendt som ‘total allowable catches’ (TAC’er), for over 200 kommercielle fiskebestande. Bestandene omfatter blandt andre arter, der anvendes til udvinding af fiskemel og fiskeolie. Læs den officielle pressemeddelelse fra Rådet her.

MID hilser aftalen om fiskerimulighederne for 2023 i EU og EU-UK farvande velkommen. De afsluttede bilaterale forhandlinger mellem EU-NO forventes snart at nå til enighed, og det er nødvendigt for at starte 2023 med gode muligheder for producenter af fiskemel og fiskeolie.

Se oversigt over de foreløbige danske kvoter for 2023 her.

Se oversigt over de foreløbige internationale (EFFOP) kvoter for 2023 her.

Figur: Foreløbige kvoteforventninger til vigtige pelagiske fiskebestande i Nordøstatlanten i 2023 sammenlignet med 2022. (For tobis kender vi først kvoten i marts 2023 og kvoteforventningen for 2023 er sat til kvoten for 2022).