News

Fiskeriministeren giver dispensation til nedjustering af antal stikprøver fra en række industrilandinger

2021.2.18

Ny videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua har gjort det muligt at nedjustere antallet af stikprøver, som opkøbere skal udtage fra industrilandinger af tobis, brisling, sild og sperling.

Erhvervsfiskeri Landinger Krav og regulering
På baggrund af DTU Aquas rådgivning har fiskeriminister Rasmus Prehn besluttet at give dispensation til, at Fiskeristyrelsen allerede fra den 11. februar 2021 kan nedjustere antallet af påkrævede stikprøver i prøvetagningsplanen, selvom det først formelt kan træde i kraft med en ændring af kontrolbekendtgørelsen den 1. juli 2021.

Ifølge reglerne skal alle opkøbere udtage stikprøver af industrilandinger. Antallet af prøver er fastsat i prøvetagningsplanen for industrifiskeri.

Nye prøveantal for tobis, brisling, sild og sperling
Dispensationen betyder, at prøveantallet for tobis for fiskeri i Skagerrak og Kattegat sættes ned til det samme prøveniveau, som gælder for tilsvarende tobisfiskeri i Nordsøen. Samtidig sættes prøveantallet for fiskeri af sild i Østersøen til samme niveau for tilsvarende fiskeri af brisling. Der indføres desuden en glidende overgang i antallet af stikprøver, som skal udtages af landinger af brisling og sperling.

Prøvetagningsplanen har rod i EU-reguleringen, hvor det stilles som krav, at opkøbere skal indberette alt fisk, som modtages fra industrilandinger. Da det imidlertid ikke altid er praktisk muligt for opkøbere at sortere og veje hele fangsten art for art, er der lavet en ordning om, at opkøberne i stedet kan udtage stikprøver af landingen efter en prøvetagningsplan, som fremgår af kontrolbekendtgørelsen.

Antallet af prøver fastsættes på baggrund af en videnskabelig, statistisk udredning fra DTU Aqua. Heri fastslås, hvor stort et antal prøver, det er nødvendigt at udtage af forskellige landinger, for at prøveudtagningen kan siges at være repræsentativ. I takt med udviklingen i fiskeriet, vil datagrundlaget udbygges. Det betyder, at der løbende må forventes at skulle ske en justering i antallet af prøver, der skal udtages.

Det ændrede prøveantal fremgår af tabel 2 nedenfor og kan også ses i den opdaterede prøvetagningsplan og vejledning for industrifiskeri

 

Tabel 1 - Fiskeristyrelsen

Tabel 2 - Fiskeristyrelsen

 

Artiklen er bragt i fiskerforum d. 14/2 2021