News

Fastsættelse af fiskerimulighederne for 2017

2016.12.14

EU’s fiskeriministre er efter forhandlingerne ved Rådsmødet for Landbrug og Fiskeri den 12. og 13. december nået til enighed om kvoterne for 2017.

Marine Ingredients Denmark er tilfredse med kvoterne, som tyder på et fornuftigt år for det pelagiske fiskeri. Dog afventes kvoterne for brisling og tobis i kalenderåret 2017 fortsat. Vi forventer en stigning i brislinge-kvoten, når den nye ICES-rådgivning kommer til foråret. Tobiskvoten fastsættes i begyndelsen af det nye år.

Den samlede oversigt over kvoterne for 2017 kan ses HER.