News

EU-projekt om fiskeri i dybhavet

2019.10.30

Et nyt EU-projekt kaldet MEESO vil undersøge, om biologisk og økonomisk bæredygtigt fiskeri i dybhavet fra 200-1000 meter er muligt. Det skriver DTU Aqua. Forskerne vil undersøge organismer på denne dybde med udgangspunkt i deres betydning for eksempelvis at binde kulstof i havet og som fødegrundlag for andre arter. Projektet er opstået som resultat af den globale befolkningstilvækst og øgede efterspørgsel på fødevarer, idet mesopelagiske organismer udgør den største uudnyttede ressource, der er tilbage i verdenshavene. Organismerne har en nylig vurderet biomasse på omkring 10 milliarder ton, hvilket er 10 gange større end tidligere skøn.

Vores europæiske forening EUfishmeal er med i MEESO, der vil bestemme potentialet for bæredygtig udnyttelse af den mesopelagiske biomasse, så den kan indgå i den menneskelige fødekæde enten til direkte humant konsum eller som foder til dyr. Gennem brug af de nyeste akustiske teknologier og trawlredskaber inden for havundersøgelser vil MEESO bidrage med nye vurderinger af forekomsten og fordelingen af nøglearter i det mesopelagiske samfund. Dette bidrag skal bruges til at undersøge mulighederne for bæredygtigt fiskeri af arterne samt til udviklingen af nye redskaber og metoder til forvaltningen af disse fiskebestande.

 

Læs artiklen fra DTU Aqua her.

Læs mere om MEESO hos EUfishmeal her.

 

Tegningen nedenfor er lavet af Bas Kohler og kan findes her: ICES Journal of Marine Science