News & Events

EU Kommissionens forslag til fiskekvoter i Østersøen i 2022

2021.8.26

EU Kommissionens har netop fremlagt sit forslag til fiskekvoter i Østersøen for 2022 – tidligere end forventet.

Forslagene kan læses nedenfor og en kvoteoversigt for de pelagiske fiskebestande er givet i figuren.

Læs EU Kommissionens forslag i linket: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:491:FIN

Pressemeddelelse: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4202

Q&A: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4222

Kvoter for sild og brisling i 2021 og 2022
(TAC = Total Allowable Catch)

I begrundelsen for kvoterådgivningen for brisling, skriver Kommissionen, at ICES rådgivningen giver mulighed for en stigning i kvoten. Kommissionen rådgiver imidlertid om forsigtighed og foreslår at opretholde TAC-niveauet uændret dvs. samme kvote i 2022 som i 2021. Det skyldes ifølge Kommissionen, at brisling og sild fanges i et blandet fiskeri, og at TAC for sild i den centrale Østersø skal reduceres markant i 2022. Desuden er brisling et byttedyr for torskebestanden, som ikke er i god stand i Østersøen.

Det er problematisk, at Kommissionen ikke følger den videnskabelige rådgivning. Der er ingen videnskabelige argumenter for ikke at følge rådgivningen på brisling og argumentet med at sikre fødegrundlaget for torsk er ikke videnskabeligt begrundet.

Forskning tyder på, at torskebestanden tværtimod kan ophjælpes ved et højt fiskeritryk på brislingebestanden – læs om de nye forskningsresultater på siden “Fiskeri på sild og brisling kan øge torskebestanden.