News

EU-aftale: Fiskekvoter forlænges i tre måneder

2020.12.17

 

Tidligt om morgenen d. 17 december er der landet en EU-aftale om fastsættelse af kvoterne i første kvartal af 2021 i EU-farvand. Selvom aftalen ikke løser den gordiske knude, som Brexit er blevet for fiskeindustrien, så giver den en smule ro på, mener Anne Mette Bæk, direktør for Marine Ingredients Denmark.

“adgang til britisk farvand er stadig af aller højeste prioritet, men brexitforhandlingerne har indtil nu være stopklods for de andre vigtige forhandlinger. Nattens aftale giver en forhåbning om, at EU også kan lande en midlertidig aftale med Norge inden nytåret, så fiskeriet i norsk farvand sikres”.

Med den nye aftale vil 25% af EUs kvoter for 2020 forlænges ind i første kvartal af 2021 siger fødevareministeren.

– Det har været svære og lange forhandlinger i skyggen af Brexit-forhandlingerne. De danske fiskere er helt naturligt bekymret over den manglende Brexit-aftale. Vi har fundet et kompromis internt i EU, hvor vi forlænger kvoterne for 2020 med brædder. Det betyder kort og godt, at fiskerne kan fortsætte med at fiske i EU-farvande efter 1. januar, selvom der stadig ikke er lavet en Brexit-aftale. Her har jeg særligt kæmpet for en passende kvote for de arter, som fiskerne primært kan fiske i 1. kvartal. Derfor er jeg ærlig talt lettet, siger Rasmus Prehn

Undervejs i forhandlingerne var det særligt vigtigt for Danmark at sikre en løsning, der skaber forudsigelighed for fiskerne og skaber mulighed for at fange en rimelig mængde af de pelagiske arter, der er sæson for i 1. kvartal. Det gælder blandt andet makrel og blåhvilling.

– Der er en vigtig balancegang, når vi forhandler fiskekvoter. Vi skal på en og samme tid kæmpe for både fiskeriet, arbejdspladser og hensynet til miljøet og bæredygtigheden i havet. Det er vigtigt, at der også er noget at fiske i fremtiden, siger Rasmus Prehn.

– Jeg har sendt et klart signal til Kommissionen om at klø på i forhold til aftalen mellem EU og Norge. Der er ingen tid at spilde. For vi skal sikre, at danske fiskere får adgang til at fiske i norske farvande fra 1. januar 2021, pointerer fiskeriminister Rasmus Prehn.

Se ministeriets pressemeddelelse her: https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/eu-aftale-fiskekvoter-forlaenges-i-tre-maaneder/