News

DNACATCH: Nyt projekt skal præcisere pelagiske fangster

2024.5.2

Marine Ingredients Denmark deltager i et nyt projekt kaldet DNACATCH, som sigter mod at udvikle og anvende DNA-metoder til nøjagtig bestemmelse af fangstsammensætningen i pelagiske fiskefangster. Projektet har fået tilsagn om tilskud fra GUDP med det formål at udvikle en præcis metode til kvantificering af bifangst fra pelagiske landinger.

I DNACATCH vil man estimere den pelagiske fangst ved at analysere DNA-prøver fra opbevaringsvandet. Vandet cirkuleres i opbevaringstanke, hvilket fordeler fiskenes DNA primært fra slim og hudceller. Ved at analysere en DNA-prøve fra opbevaringsvandet kan man med ret stor sikkerhed give et estimat af fangstsammensætningen.

Udover at kvantificere artssammensætningen kan DNACATCH’s metode også bruges kvalitativt. Metoden er ekstremt sensitiv og kan opdage arter ned til promille-niveau. Derfor kan man identificere selv små mængder af arter, man absolut ikke ønsker som bifangst.

Vi ser positivt på projektet, da det kan åbne døren for nye teknologier og mere effektive måder at registrere fangster på. Korrekte registreringer er afgørende for bæredygtigt fiskeri.

Projektpartnere inkluderer Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Marine Ingredients Denmark (MID), Eurofins Genomics og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO). DNACATCH fik tilsagn fra GUDP i 2023 og løber frem til sommeren 2027.

Læs mere om projektet her.