News

Den danske fiskerisektor understøtter et BNP-bidrag på 12,5 milliarder kroner og 16.000 arbejdspladser

2018.2.22

Et af Europas førende økonomiske konsulenthuse, Copenhagen Economics, har på vegne af Marine Ingredients Denmark, DFPO, DPPO, DSA og DH foretaget en analyse af det økonomiske fodaftryk, som fiskeriet og forarbejdningsindustrien sætter. Rapporten fokuserer på tre kerneområder; 1) Danmark som en international platform for handel med fisk og fiskeprodukter, 2) fiskerisektorens betydning for lokalsamfundet og 3) den høje grad af konkurrencedygtighed og produktivitet inden for sektoren.

Medlemmerne af Marine Ingredients Denmark, de danske producenter af fiskemel og fiskeolie, spiller en vigtig rolle i det samlede økonomiske fodaftryk. Årsagen til den store betydning af industrien kan i høj grad forklares gennem det unikke samspil der finder sted de forskellige aktører imellem. Det starter på havet, hvor både små og store fartøjer fanger fisk til en værdi af små 4 milliarder kroner. Disse fisk aftages af industrien på land, herunder fiskemelsfabrikkerne, som både køber hele fisk og restprodukter fra konsumindustrien som f.eks. sildefabrikkerne. Produkterne eksporteres til hele verden, og en mindre del sælges i Danmark. I alt eksporterede fiskerisektoren for 26,1 milliarder kroner i 2016. En forudsætning for dette er gode forhold i havnene, den rette serviceindustri, viden, specialisering, underleverandører, transportører og meget mere, som er nødvendig for at holde industrien kørende. Langt størstedelen af denne industri ligger i yderområder i Danmark og mange lokalsamfund rundt omkring havnene er afhængige af netop fiskeindustrien. Understøttelsen af 16.000 arbejdspladser kan derfor ikke undervurderes.

De klyngeeffekter, der er beskrevet ovenfor, er også dem der giver grobund for, at Danmark er en platform for handel med fisk og fiskeprodukter. De danske producenter af fiskemel og fiskeolie køber således også fisk fra udenlandske fartøjer og afskær fra konsumfisk fra hele Baltikum-området, som laves til mel og olie i Danmark, inden det eksporteres. Dertil kommer også handel med og rensning af fiskeolie i Danmark. Nedenfor ses det flow af import, produktion og eksport, der foregår gennem Danmark.

Udover det afgørende bidrag til lokalsamfundene og understøttelsen af en stor import og eksport, er fiskerisektoren også kendetegnet ved, at den er yderst højproduktiv. Der er inden for de seneste 5-10 år sket en stor konsolidering i både fiskeriet og i industrien på land. Det har også været tilfældet for de danske fiskemelsproducenter. For de danske producenter at fiskemel og fiskeolie har konsolideringen betydet, at der nu kun er tre fabrikker tilbage i Danmark, som til gengæld er førende i verden på effektivitet, kvalitet og produktivitet. Eksempelvis er produktiviteten af fiskemelsproducenterne, målt i millioner kroner pr. årsværk, steget fra 0,51 i 2013 til 1,24 i 2016. Af nedenstående figur fremgår det, at både fiskeri og fiskeindustrien er langt mere produktiv end andre vigtige erhverv i Danmark.

Download hele rapporten fra Copenhagen Economics HER.

Læs rapporten omtalt i Børsen 22/2 2018 HER.