News

Debatindlæg i Altinget: Det er forkert, at fiskeriet “tømmer havområder for liv”

2023.9.1

Altinget har den 1. september udgivet direktør for Marine Ingredients Denmark, Anne Mette Bæks, debatindlæg. Det danske havmiljø er under pres, og det kræver helhedsorienterede løsninger at komme problemet til livs.

Marine foderingredienser som fiskemel og fiskeolie er helt essentielle for akvakultur og produktionen af gode spisefisk. Hovedparten af de fisk, der anvendes til foder, er fisk, der ikke har en umiddelbar værdi som spisefisk, såsom tobis, blåhvilling og sperling. De fiskes som udgangspunkt pelagisk, det vil sige oppe i vandsøjlen, og uden bundpåvirkning. Dertil kommer, at afskær og restprodukter fra fiskeforarbejdning udgør en stigende og meget vigtig del af produktionen – i 2022 udgjorde det således 180.000 tons, svarende til 30 procent af den samlede råvaretilførsel.
 
Det må desuden understreges, at akvakultur er blandt de mest klimavenlige produktionsformer, når det kommer til fødevareproduktion. Af samme grund har FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anbefalet en global vækst i akvakulturen, eftersom det er mest socialt og miljømæssigt bæredygtigt.
 
Læs hele indlægget her.