News

Marine Ingredients med i whitepaper om ingrediensbranchen – en dansk styrkeposition

2020.9.25

White paper fra Food Nation viser, hvordan den danske ingrediensbranche kan bidrage til grøn omstilling. Ikke blot i Danmark men i høj grad internationalt. Løsninger til ressourceeffektiv og bæredygtig produktion – og til bedre sundhed og ernæring – efterspørges globalt for at nå FN’s verdensmål. Løsningen er gode ingredienser, og her er marine ingredienser en væsentlig bidragsyder.

Ressourceeffektivitet, bæredygtighed, madspild, sundhed, kvalitet, fødevaresikkerhed og innovative bæredygtige løsninger til foder- og fødevareproduktion er nøgleord i et nyt white paper fra Food Nation, der for første gang samler viden og cases fra ingrediensbranchen indenfor foder og fødevarer.

Den danske ingrediensbranche har allerede opbygget et godt ry i den globale fødevare- og foderindustri. Her er marine ingredienser som fiskemel og fiskeolie ingen undtagelse. Faktisk eksporterer Danmark i 2019 fiskemel- og olie til mere end 50 lande. Ingredienssektoren er med andre ord en dansk styrkeposition, eller som fødevareminister Mogens Jensen udtrykker det:

Danmark er et lille land men en gigant inden for ingredienser. Når vi har en styrkeposition her, så skyldes det, at industrien kan levere ingrediensløsninger der blandt andet kan bidrage til øget effektivitet, kvalitet og sundhed og hermed være en nøglespiller i en grøn og bæredygtig omstilling af produktion af fødevarer og foder,” siger fødevareminister Mogens Jensen.

De stærke bæredygtige løsninger skal synliggøres

Formålet med det nye white paper er at give udenlandske beslutningstagere en indsigt i mangfoldigheden af stærke løsninger fra den danske ingrediensbranche, der kan optimere og effektivisere en bæredygtig fødevare- og foderindustri.

Det gælder eksempelvis ingredienser som enzymer, der kan være med til at forlænge fødevarers holdbarhed og dermed reducere madspild eller ingredienser som vitaminer  og proteiner, der kan bidrage til menneskers og dyrs sundhed, f.eks. ved at muliggøre fremstilling af produkter med lavere salt-, fedt eller sukkerindhold, eller ved at overføre essentielle næringsstoffer som omega-3 til vores kost.

Derudover har den danske ingrediensbranche mange af de kompetencer og teknologier, f.eks. fermentering og oprensning, der kan gøre Danmark til en spydspids for cirkulær bioøkonomi, hvor sidestrømme fra foder og fødevareproduktionen udnyttes i endnu højere grad, og hvor vandforbrug og CO2 aftryk kan mindskes.

Det nye white paper, der er udarbejdet af Food Nation med bidrag fra bl.a. Marine Ingredients Denmark, skal tjene som en fælles, dansk fortælling, der kan understøtte danske virksomheder når de skal udover landets grænser og brande danske fødevarer og løsninger internationalt.

White paper for ingredienser er således også en fortælling om en branche, der er internationalt orienteret og har lang tradition for et stærkt samarbejde med den globale foder- og fødevareproducenter. Alt sammen baseret på et konstant fokus på innovation i samarbejdet med danske universiteter.

Det nye white paper blev i dag præsenteret af fødevareminister Mogens Jensen.

Download det nye white paper her.