News

Danske fiskemelsfabrikker er truet af faldende råvaremængder

2019.10.18

De store danske fiskemelsfabrikker, der producerer ingredienser til foder, er påvirket af de sidste års lave kvoter. Det skriver Finans. Det er bl.a. vigtige industrifisk som tobis, det går ud over, og det medfører et fald i råvaremængden hos producenter af fiskemel og fiskeolie som FF Skagen og TripleNine Group, medlemmer hos Marine Ingredients Denmark.

Fabrikkerne er blandt de største danske ingrediensproducenter, men har oplevet faldende indtjening de seneste år på grund af faldende råvaremængder og stigende råvarepriser.

 

Læs hele artiklen fra Finans her.