Blog

Brug Danmarks Brexit-millioner til at styrke fiskerisektoren

2021.2.25

Skrevet af Anne Mette Bæk

EU har oprettet en særlig pulje, der skal tildele medlemslandene knap 30 milliarder kroner som kompensation for omkostningerne i forbindelse med Brexit.

Gennem denne såkaldte “Brexit-reserve” står Danmark til at modtage omkring 1,74 milliarder kroner, hvoraf omkring 1,1 milliarder er øremærket fiskerierhvervet, der som bekendt er særlig hårdt ramt af Brexit.

Det er mange penge og derfor er det afgørende, at de bruges rigtigt.

Vi er i Danmark globalt førende producenter af fiskemel og fiskeolie. Branchen udgør en vigtig del af den danske fiskerisektor som den primære aftager af industrifisk fanget af danske og udenlandske fartøjer, samt afskær og restprodukter fra konsumfiskeindustrien.

Akut behov for hjælp

I 2019 opkøbte fabrikkerne 860.000 tons fisk til en værdi af ca. 1,7 mia. kr. og eksporterede fiskemel og fiskeolie verden rundt for knap 4 mia. kr. Storbritannien har traditionelt været et af vores vigtigste eksportmarkeder.

På to væsentlige områder påvirker den nye Brexit-aftale dansk fiskeri: fiskekvoterne beskæres og der pålægges told på den del af eksporten, som er baseret på råvarer fra tredjelande. En meget stor andel af vores råvaregrundlag er fisk fanget i britisk farvand (tidligere EU-farvand), hvor den historiske adgang og fangstmuligheder nu er ændret betydeligt. Brexit-aftalen har derfor ramt os både på adgangen til råvarer og på vores eksportmuligheder.

Det, vi har mistet i forhold til UK, kommer næppe tilbage og derfor er det afgørende, at der nu tænkes i nye og mere progressive baner og at man fra myndighedernes og politisk hold har forståelse for, at der er et akut behov for at hjælpe industrien fremad og afbøde den produktionsnedgang, vi står over for.

FN estimerer, at der i 2050 vil være 9,7 mia. mennesker på jorden og ifølge FAO (FN’s fødevare- og landbrugsorganisation) skal fødevareproduktionen øges med 70 % for at kunne brødføde omkring 9 mia. mennesker . Der kræver omstilling, nytænkning og ikke mindst effektivitet. Her har fiskeriet og produktionen af foderingredienser til opdrætsfisk meget at byde på.

Brug pengene på vækst

Vi har længe efterspurgt en offensiv og sammenhængende strategi for det danske industrifiskeri og den betydelige danske styrkeposition, der ligger i denne klynge.

En del af Brexit-midlerne vil være øremærket ophugning og direkte kompensation, men vi opfordrer til, at man også dirigerer midlerne derhen, hvor de skaber vækst. Derfor har vi fremsendt otte konkrete investeringsprojekter til fødevareminister Rasmus Prehn under overskrifterne “optimal udnyttelse og sikring af råvarer” og “elektrificering og grøn omstilling”.

Projekterne varierer mellem mindre ”lavthængende frugter”, såsom en forbedring af de biologiske modeller, som anvendes til at fastsætte kvoterne, eller udvikling af nye fiskerier på f.eks. hundestejler i Østersøen, til mere kapitalintensive og fremadskuende projekter som f.eks. at etablere et nyt dansk anlæg til produktion af fiskeolie til det voksende marked for kosttilskud.

Timingen bliver næppe bedre

Danmark har langt det største og mest specialiserede industrifiskeri i Europa, med moderne og effektive fartøjer, som fisker bæredygtigt og med minimal miljøbelastning. Danmark er en af de største producenter af fiskemel og fiskeolie i verden og er kendt for vores høje kvalitet, sporbarhed og gennemsigtighed.

Vi har nogle store globale spillere indenfor fiskefoder og en førende akvakulturteknologi. Klyngen understøtter arbejdspladser og vækst – ikke mindst i Vandkantsdanmark.

Ved at allokere Brexit-reserven til en styrkelse af den danske klynge centreret omkring industrifiskeri, foderingredienser, foder og akvakultur, vil regeringen imødekomme sin egen ambition om at tilgodese danske styrkepositioner – særligt i yderområderne. Det ville samtidig tale ind i EU’s Farm to fork strategi, der igennem grøn omstilling vil skabe øget beskæftigelse og nye eksportmuligheder. Med de kommende midler fra Brexit-reserve bliver timingen for at investere i danske styrkepositioner næppe bedre, men det forudsætter et offensivt fokus på vækstmulighederne, og at der arbejdes hurtigt. – Anne Mette Bæk, adm. direktør, Marine Ingredients Denmark.

 

Debatindlægget blev oprindeligt bragt i Altinget EU d. 24/2.