News

Brislingerådgivningen skal forbedres

2019.12.11

Marine Ingredients Denmark deltog i et temamøde med fiskeriets organisationer samt repræsentanter fra DTU Aqua og Fødevareministeriet om brislingerådgivningen den 9. december i Aalborg, hvor det blev drøftet, hvordan brislingefiskeriet kan styrkes. Der var enighed om, at bestanden er sund og i særdeles god forfatning, og at der er betydeligt flere brisling, end hvad rådgivningen giver udtryk for. Da brisling er en kortlivet art, der maksimalt bliver 2-3 år, nytter det ikke at gemme fiskeriet af arten til næste år; der er fiskene væk. Fiskeriet går med den nuværende rådgivning derfor glip af et vigtigt fiskeri og fiskemelsfabrikkernes råvaregrundlag forringes. MID var glade for at deltage ved mødet, hvor vores direktør Anne Mette Bæk gav en præsentation af fiskemelsindustrien i både et nationalt og et internationalt perspektiv.

 

Læs mere om temamødet her.