News

Bæredygtig fødevare- og foderindustri

2019.1.11

Behovet for fuld udnyttelse af råvarer er i høj grad blevet anerkendt med Vækstteam for Ingrediensbranchens nye anbefalinger til regeringen omkring bæredygtighed og sundhed.

Indtagelsen af animalsk protein forventes globalt set at vokse med 70 % inden 2030, og det er derfor essentielt at udnytte og udvikle brugen af råvarer og biprodukter for at kunne skabe fremtidige bæredygtige proteinkilder. Fiskemel og fiskeolie produceres blandt andet af biprodukter fra fiskeindustrien, og vi er dermed med til at sikre fuld udnyttelse af havets ressourcer, samtidig med at vi bidrager til udviklingen af den globale akvakultur. Hertil arbejder de danske producenter løbende på at reducere deres energiforbrug og har samtidigt fundet muligheder for at overføre overskydende energi fra produktionen til lokale varmesystemer for at udnytte alle ressourcer bedst muligt. På den måde bidrager branchen til en miljørigtig produktion af sikre, sunde og bæredygtige fødevarer.

Læs mere her: Foodshakers – Vækstteam for ingrediensbranchens anbefalinger til regeringen december 2018