News

Afslutning på tobissæsonen 2019

2019.8.13

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2019, i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, var på 126.432 tons. De samlede landinger af tobis i 2019 fra danske fartøjer blev på kun 98.000 tons til en samlet værdi på 187 mio. kr. (1,90 kr. pr. kilo). Til sammenligning blev der i 2018 af danske fiskere landet 178.000 tons tobis til en værdi af 298 mio. kr. (1,67 kr. pr. kilo).

De samlede landinger af tobis til de danske havne i 2019, inklusiv landinger fra tyske, norske og svenske fartøjer, blev kun 124.000 tons. 2019 blev et historisk dårligt tobisår, og mindre tobislandinger er kun forekommet i 2012 og 2016 – se Tobisovervågning.