Høringssvar

MID har indsendt høringssvar til implementeringen af bæredygtighedsrapportering (CSRD)

2023.11.24

Marine Ingredients Denmark har den 24. november fremsendt høringssvar til Erhvervsstyrelsens høring om implementering af EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) mm.

Marine Ingredients Denmark ser positivt på CSRD’s potentiale for øget gennemsigtighed, hvilket kan hjælpe virksomheder med at opfylde deres bæredygtighedsforpligtelser mere effektivt. De danske fiskemel- og fiskeolieproducenter fokuserer på bæredygtighed og bruger certificeringer samt dokumentation af overholdelse af TAC og kvoter baseret på videnskabelig rådgivning fra ICES.

Produktionen af fiskemel og fiskeolie i Danmark er baseret på proteinfisk samt rester fra konsumfiskeproduktionen, hvilket sikrer fuld udnyttelse af havets ressourcer. Disse ingredienser er vigtige i akvakultur som protein- og omega-3-kilder og udgør en væsentlig del af fødevarekæden fra fangst til foder til sunde fødevarer.

Marine Ingredients Denmark anmoder om ministeriets vejledning vedrørende værdikædespørgsmål i forbindelse med implementeringen af CSRD i Danmark. Marine Ingredients Denmark påpeger også, at CSRD’s implementering vil medføre øgede omkostninger for virksomhederne på grund af mere omfattende rapporteringskrav. Især for virksomheder med komplekse forsyningskæder vil nøjagtig sporing og beskrivelse af værdikæden øge omkostningerne.

Desuden bør ministeriet være opmærksom på risikoen for forringelse af den internationale konkurrenceevne. Danske producenter, som er førende på både EU- og globalt plan, kan blive udfordret af virksomheder i regioner uden lignende rapporteringskrav, da de ikke vil stå over for tilsvarende ekstra omkostninger. Dette kan svække de danske producenters konkurrenceevne internationalt. Derfor opfordres ministeriet til at inkludere disse faktorer i deres konsekvensvurdering.

Læs hele høringssvaret her: MID høringssvar til dansk implementering af CSRD