News

25 mio. kr. til understøttelse af ingrediensbranchens udvikling

2019.5.2

Det glæder Marine Ingredients Denmark, at Regeringen og Dansk Folkeparti netop har afsat 25 mio. kroner til at understøtte udviklingen af den danske ingrediensbranche. Pengene skal blandt andet bruges til at oprette et helt nyt ingrediensteam i Fødevarestyrelsen, der skal hjælpe virksomhederne.

Marine Ingredients har igennem vores formand Johannes Palsson, CEO i FF Skagen, deltaget i Vækstteam for Ingrediensbranchen, som i Januar 2019 kom med anbefalinger til regeringen om hvordan udviklingen i ingrediensbranchen i Danmark kunne optimeres.

Derfor er det positivt, at anbefalingerne nu følges op af handling, da fiskemel er en vigtig foderingrediens, og udvikling af nye egenskaber i fødevarer og foder kan være med til at mætte flere munde i fremtiden og nedsætte miljøbelastningen af verdens fødevareproduktion.

– Med regeringsstrategien støtter vi op om danske ingrediensvirksomheders eksportpotentiale, så Danmark i endnu højere grad kan være med til at understøtte en bæredygtig foder- og fødevareproduktion globalt. Jeg er særligt glad for, at vi med strategien også iværksætter en styrket markedsførings- og investeringsfremmeindsats over for udenlandske virksomheder, så de får øje på de gode investeringsmuligheder, der er i Danmark, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Vi ser frem til, at pengene til regeringsstrategien skal bruges til at understøtte ingrediensbranchens udvikling, herunder godkendelser og markedsføringen af nye produkter, videreudvikle eksporten af ingredienser og tiltrække udenlandske investeringer.

 

Læs mere i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse her.