News

2018 byder på en lavere tobiskvote end sidste år

2018.2.23

ICES, Det Internationale Havforskningsråd, har offentliggjort deres rådgivning for tobisfiskeriet i 2018 og det ser desværre ud til at resultere i en væsentligt lavere kvote end i det forgangne år. For område 1, 2 og 4 foreslås der i alt en kvote på 198.806 tons mod 458.552 tons i 2017. 

For område 1 er rådgivningen på 134.461 tons mod 255.956 tons i 2017. Der var forventet en højere kvote i kraft af de rekordhøje fangster, der forekom i 2017, og som endda var sat ud fra forsigtighedsprincipper.

I område 2 var der sidste år en kvote på 175.941 tons og på trods af godt fiskeri sidste år, har ICES i 2018 anbefalet en nul-kvote. Det betyder, at der udelukkende anbefales et moniteringsfiskeri på 5.000 tons. En væsentlig årsag til denne rådgivning er fundet af en usædvanlig lille mængde af 3- og 4-årige tobis i skrabetogterne. De manglende ældre tobis i fangsterne bevirker, at den bestandsberegningsmodel, som ICES anvender, beregner en forholdsvis lille tobisbestand, men beregningerne er behæftet med meget stor usikkerhed. Resultatet er derfor en usikker rådgivning om en nul-kvote for 2018. Dette finder Marine Ingredients Denmark stærkt utilfredsstillende, Direktør Anne Mette Bæk udtaler: “Det er meget uheldigt, at der med så stor usikkerhed som det er tilfældet, anbefales en nul-kvote i område 2. Det har store økonomiske konsekvener for både fiskere og forarbejdningsindustrien på land. Vi anbefaler derfor et realtidsfiskeri i område 2, der kan give en bedre løbende vurdering af tobisbestandens størrelse”.

Endelig anbefaler ICES, at der i område 4 kan fiskes 59.345 mod 54.043 tons sidste år. Den positive anbefaling for område 4 kan dog ikke fjerne erhvervets ærgelse over årets rådgivning, da der med sidste års rekordfiskeri og tilmed ubrugte kvotemængder, var forventninger om en kvote i samme størrelsesorden.