Høringssvar

MID har følgende bemærkning: TAC på brisling i Østersøen bør følge ICES rådgivning

2020.9.23

Marine Ingredients Denmark har netop afgivet høringssvar vedr. TAC/kvoter for Østersøen 2021. For brisling bør vi  følge den biologiske rådgivning fra ICES og øge kvoten med 10%, fremfor at bevare det nuværende niveau, som Kommisionen foreslår. De 10% svarer i runde tal til 21.000 tons, hvilket har en landingsværdi for fiskerne på ca. 40 millioner kroner og en eksportværdi som fiskemel og fiskeolie på ca. 50 millioner kroner. 

MID mener, at TAC på brisling for 2021 bør følge ICES rådgivningen, som anbefaler at øge TAC i 2021 med 10% i forhold til 2020.

Kommissionen har følgende argumenter for deres kvoteforslag på brisling i Østersøen for 2021:
The ICES advice for sprat would allow for an increase. The Commission advises prudence and proposes to maintain the TAC level unchanged. This is because sprat and herring are caught in mixed fisheries and the TAC for central Baltic herring has to be decreased significantly. Moreover, sprat is a prey species for starving cod, which is not in a good condition.

Vores argumenter for at TAC på brisling bør øges i 2021, med mindst 10 i forhold 2020, er følgende:

  • I dele af Østersøen kan brisling i dag fiskes rent. Det afhænger af, hvornår og hvor fiskeriet udøves.
  • Det er ikke klart dokumenteret, om brisling er et vigtigt bytte for torsk. Flere studier antyder tværtimod, at brisling er et problem for torsken, da den konkurrerer om den samme føde og æde torskelarver.
  • Silden er i dårlig kondition sandsynligvis pga. fødemangel dvs. i konkurrence om føden med brisling. Fangst af flere brisling vil forbedre fødeforhold for sild.
  • Der er grund til at tro, at ICES undervurderer brislingebestanden. ICES bestandsvurderingsmodel tager ikke tæthedsfaktorer tilstrækkeligt med i beregningerne. Dvs. når der er en meget stor bestand af brisling i Østersøen, som der er nu, vil de mange brisling konkurrere om føden, både med andre brislingeindivider men også med rovfiskenes yngel. Resultater fra det videnskabelige FMSY-projekt, med en model som tager højde for tæthedsfaktorer, viser, at der bæredygtigt kan fanges flere brisling end ICES rådgiver.
  • Ny forskning publiceret i Nature viser, at en mulighed for at genoprette Østersøens fiskebestande af rovfisk (torsk, gedder og aborre) er at fiske mere brisling og hundestejler.
  • MID mener, at det er oplagt at øge fangsterne af byttefiskene, brisling og hundestejler, i Østersøen for at genoprette balancen i økosystemet. Ved genopretning af fx danske søer opfiskes en stor del af byttefiskene, og man udsætter rovfisk (gedder) for at genskabe økosystem-balancen i søen. Samme princip kan anvendes i et økosystem som Østersøen og kan samtidig være til gavn for både fiskeri og forarbejdningsindustri. Dette bør være en klar politisk prioritering i efteråret kvoteforhandlinger.